Boek nu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.        Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor overnachtingen alsmede alle verdere diensten en leveringen, die in dit verband aan de gast worden verleend.
1.2  Alle afwijkende en/ of aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd, met wederzijdse instemming.

2.         Sluiting van de overeenkomst
2.1     Als een hotelkamer wordt geboekt, toegezegd of op korte termijn verstrekt, dan is een gastenverblijfovereenkomst gesloten. Het hotel heeft de mogelijkheid om de boeking van de gast schriftelijk te bevestigen.
2.2     De sluiting van de gastenverblijfovereenkomst verplicht de contractpartijen om hun wederzijdse verplichtingen na te komen voor de gehele duur van de overeenkomst.
2.3       De hotelhouder heeft de verplichting om de kamer dienovereenkomstig de boeking ter beschikking te stellen.
2.4     De gast heeft de verplichting om de prijs te betalen van de hotelkamer voor de tijd (duur) die in de boeking vermeld staat.

3.         Gebruik van de kamer
3.1       De verstrekte kamers zijn uitsluitend bestemd voor accommodatiedoeleinden.
3.2     De gast heeft geen aanspraak op het gebruik van bepaalde kamers, tenzij afzonderlijk is overeengekomen. Indien kamers niet beschikbaar zijn in het hotel, wordt de gast een gelijkwaardige kamer in het hotel ter beschikking gesteld.

4.         Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1     De prijzen zijn van toepassing op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw en lokale heffingen. Lokale belastingen (bijvoorbeeld toeristenbelasting), die de gast zelf verschuldigd is volgens de lokale wetgeving, zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten door de gast en zijn medereizigers ter plaatse bij het hotel worden betaald.
4.2       De reissom is uiterlijk op de dag van vertrek verschuldigd en moet worden betaald. De gast is verplicht om het factuurbedrag ter plaatse in het hotel te betalen.
4.3    Het hotel heeft het recht om van de gast een passende aanbetaling/ vooruitbetaling te verlangen met een maximum van 90% van de overeengekomen vergoeding. De hoogte van de aanbetaling/ vooruitbetaling en de vervaldatum worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.

5.         Annulering van de gast of no-show
5.1      Als de gast de reis niet annuleert of als hij niet op de dag van aankomst verschijnt, heeft het hotel het recht om de ongebruikte kamer aan anderen toe te wijzen.
5.2      Als een afspraak voor gratis herroeping van het contract in tekstvorm tussen het hotel en de gast is overeengekomen, kan de gast zich tot die tijd terugtrekken uit de overeenkomst, zonder dat dit leidt tot betalingsverplichtingen aan het hotel. Het recht van de gast op kosteloze herroeping vervalt, indien hij niet voor de overeengekomen datum de annulering schriftelijk meedeelt aan het hotel.
5.3      Indien een herroepingsrecht niet is overeengekomen of is vervallen, is er geen wettelijk recht op herroeping of beëindiging, en als het hotel niet akkoord gaat met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel het recht op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet gebruiken van de service door de gast.
5.4      Voor ongebruikte kamers die het hotel aan een ander heeft kunnen toewijzen, neemt het hotel de inkomsten van de andere verhuur en mogelijke bespaarde kosten mee in de betalingsverplichting.
5.5     Als de kamer niet een iemand anders is verhuurd, heeft het hotel het recht om de contractueel overeengekomen reissom minus de bespaarde diensten als volgt in rekening te brengen:

  • Bij overnachting met of zonder ontbijt: 80% van de overeengekomen prijs;/li>
  • Bij overnachting op basis van halfpension: 70% van de overeengekomen prijs;
  • Bij overnachting op basis van volpension: 60% van de overeengekomen prijs;

6.        Gratis herroepingsrecht
6.1     Indien de huurder zich terugtrekt uit de huurovereenkomst tot 21 dagen voor het overeengekomen begin van de huurperiode, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. In geval van latere herroeping of bij no-show zijn betalingen volgens clausule 5.5 van dit contract verschuldigd.

7.        Herroeping door het hotel
7.1     Het hotel heeft het recht om bij een objectief gerechtvaardigde reden, de overeenkomst te herroepen, met name als:

  • Een overeengekomen en verschuldigde betaling door de gast niet is volbracht, zelfs niet na het verstrijken van, een door het hotel verstrekte redelijke respijttermijn.
  • Kamers zijn opzettelijk geboekt met misleidende of onjuiste informatie van essentiële klantafhankelijke feiten. Als gevolg hiervan is voor het hotel materiële schade ontstaan.

7.2      De gerechtvaardigde herroeping van het hotel geeft de gast geen aanspraak op een schadevergoeding.

8.         Slotbepalingen
8.1     Op de dag van aankomst is uw kamer beschikbaar vanaf 14:00 uur. Op de dag van vertrek dient de kamer om 11:00 uur te zijn verlaten, tenzij anders is overeengekomen.
8.2      HHuisdieren mogen na voorafgaande registratie worden meegenomen.

Hotel Hasselhof Sven und Marthe Oldendorf GbR, Schützenstrasse 6, 38700 Braunlage  -   Stand: Maart 2018