Reservér Nu

Generelle handelsvilkår

Generelle handelsvilkår

1.      Generelt
1.1    Disse generelle handelsvilkår gælder for alle aftaler om udleje og overdragelse af hotelværelser til indkvartering samt alle yderligere tjenester og leverancer til gæsten i denne sammenhæng.
1.2    Alle herfra afvigende og/eller supplerende betingelser kræves på skrift med accept fra begge sider.

2.       Indgåelse af aftaler
2.1     Bestilles, accepteres eller stilles et hotelværelse kortfristet til rådighed, så er en gæsteoptagelsesaftale kommet i stand. Hotellet kan vælge at bekræfte gæstens bookning i tekstform.
2.2     Indgåelsen af gæsteoptagelsesaftalen forpligter aftaleparterne til opfyldelse af de gensidige forpligtelser under hele aftalens varighed.
2.3     Det er værtens forpligtigelse at holde værelset klar i henhold til bestillingen.
2.4     Det er gæstens forpligtigelse at betale prisen for bestillingen af hotelværelsets tid (varighed).


3.         Værelsesbenyttelse
3.1       Værelset, som stilles til rådighed, er udelukkende bestemt til indkvarteringsformål.
3.2     Gæsten har intet krav på benyttelse af et bestemt værelse, medmindre andet er aftalt. Skulle et værelse på hotellet ikke stå til rådighed, stilles et tilsvarende værelse på samme hotel til rådighed.


4.       Priser og betalingsbetingelser
4.1     Priserne på tidspunktet for aftalens indgåelse er gældende. Alle priser er inklusiv den lovmæssigt gældende moms og lokale afgifter. Kommunale afgifter (f.eks. kurafgifter), som gæsten selv skylder i henhold til den enkelte, kommunale lov, er ikke inkluderet i priserne og skal betales ekstra af gæsten og dennes medrejsende på hotellet efter de lokale takster.
4.2       Rejseprisen forfalder og skal betales ved opfyldelse af tjenesten senest på afrejsedagen. Gæsten er forpligtet til at betale det samlede regningsbeløb på hotellet.
4.3    Hotellet har ret til at forlange en passende udbetaling/forudbetaling fra gæsten på op til 90 procent af det indgåede vederlag. Udbetalingens/forudbetalingens størrelse og forfaldsdato fastsættes i aftalen i tekstform.


5.        Gæstens tilbagetræden (afbestilling, annullering) eller manglende ankomst (No Show)
5.1      Annullerer gæsten rejsen, eller kommer vedkommende ikke på ankomstdagen, har hotellet ret til at give det ikke benyttede værelse til anden side.
5.2      Hvis der mellem hotellet og gæsten blev indgået et tidspunkt i tekstform for tilbagetræden fra aftalen uden omkostninger, kan gæsten træde tilbage fra aftalen frem til dette tidspunkt uden at udløse betalingskrav fra hotellet. Gæstens ret til tilbagetræden uden omkostninger ugyldiggøres, hvis vedkommende ikke gør brug af denne ret til tilbagetræden i tekstform overfor hotellet frem til det aftalte tidspunkt.
5.3      Er der ikke aftalt nogen tilbagetrædelsesret eller er denne allerede ugyldiggjort, består der ingen lovmæssig tilbagetrædelses- eller opsigelsesret, og accepterer hotellet ikke en aftaleophævelse, så beholder hotellet kravet på det aftalte vederlag på trods af gæstens manglende brug af tjenesten.
5.4      For værelser, som ikke tages i brug, som hotellet kunne give til anden side, modregner hotellet gæsten indtægterne fra udlejning til anden side samt de sparede omkostninger.
5.5     Udlejes værelset ikke til anden side, så har hotellet ret til at beregne den aftalte rejsepris fratrukket de sparede tjenester, som følger:
-          ved overnatning med eller uden morgenmad 80 procent af den aftalte pris
-          ved overnatning med halvpension 70 procent af den aftalte pris
-          ved overnatning med fuldpension 60 procent af den aftalte pris


6.        Ret til tilbagetrædelse uden omkostninger
6.1     Ved lejerens tilbagetrædelse fra lejeaftalen skal der ikke betales noget annulleringsgebyr frem til 21 dage før den aftalte dato for udlejningens begyndelse. Ved senere tilbagetrædelser eller ved manglende ankomst forfalder betalinger jf. punkt 5.5.


7.       Hotellets tilbagetrædelse
7.1     Hotellet har ret til at træde tilbage fra aftalen ved sagligt retfærdiggjort grund, særligt når:
-      En aftalt og forfalden tjeneste fra gæsten også efter udløb af en passende frist sat af hotellet ikke opfyldes.
-        Værelser forsætligt bookes under misvisende eller falsk angivelse af væsentlige fakta fra kundens person, og der gennem denne adfærd er opstået materiel skade for hotellet.
7.2      Hotellets berettigede tilbagetrædelse giver ikke anledning til nogen krav på skadeserstatning til gæsten.


8.        Endelige beslutninger
8.1     På ankomstdagen står dit værelse til rådighed for dig fra kl. 14.00. På afrejsedagen skal værelset ryddes før kl. 11.00, medmindre en undtagelse er aftalt.
8.2      Husdyr må gerne tages med ved forudgående tilmelding.


Hotel Hasselhof Sven und Marthe Oldendorf GbR, Schützenstrasse 6, 38700 Braunlage  -   Stand: marts 2018